ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 1000 ਰੁਪਏ !

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 1000 ਰੁਪਏ !