ਸਕੂਲ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਰੇਂਟਸ-ਟੀਚਰ ਮੀਟ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ..

ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਰੇਂਟਸ-ਟੀਚਰ ਮੀਟ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ