ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ