ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਪਿਆ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਓਹ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈ ਗਏ

ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਓਹ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈ ਗਏਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ