ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਚਾਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ…

ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਚਾਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ...