ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਾਣੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਸ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਾਣੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ‘