ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਡਿੱਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਡਿੱਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ || DAILY POST PUNJABI ||
begum sakina