ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ