ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ