ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ