ਮੈਕੇਨਿਕੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਸਨੈਚਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ…!

ਮੈਕੇਨਿਕੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਸਨੈਚਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ...!