ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਿਆ, 4 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ

ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਿਆ, 4 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ