ਮਹਿੰਗੇ ਟਾਇਰ, Modified ਟਰੈਕਰ, ਸੰਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ

ਮਹਿੰਗੇ ਟਾਇਰ, Modified ਟਰੈਕਰ, ਸੰਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ