ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਲਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਲਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ