ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਤੌਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਤੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ