ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ