ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ