ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ,ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ,ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ