ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ!

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ