ਬਟਾਲਾ ਧਮਾਕਾ: ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ‘Affidavit’ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ…

ਬਟਾਲਾ ਧਮਾਕਾ: ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 'Affidavit' ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ