ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ…

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ...ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ