ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਨਾਬਲਿਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਨਾਬਲਿਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ