ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮਿਲੀ ਮੌਤ…

ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮਿਲੀ ਮੌਤ...