ਫਾਇਨੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਦੋਧੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਠਾੳ

ਫਾਇਨੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਦੋਧੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੰਮੀ