ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮਿਲਦੈ 25000 ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, 3000ਦਾ ਚਾਰਜਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਦੈ 25000 ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, 3000ਦਾ ਚਾਰਜਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ