ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ

ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ