ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ