ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ