ਪੰਜਾਬ ਬਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸ਼ਵੀਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਬਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸ਼ਵੀਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ