ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਬੈਲਟ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ…

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਬੈਲਟ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ...