ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਟੱਲੀ ਹੌਲਦਾਰ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪਟਾਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਟੱਲੀ ਹੌਲਦਾਰ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪਟਾਕੇ