ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਚਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਚਲਾਨ || DAILY POST PUNJABI ||