ਪੰਜਾਬ ‘ਚ AAP ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਆਧਾਰ, 526 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ AAP ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਆਧਾਰ, 526 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ