ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ,9 ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ,9 ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ