ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ