ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ !

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ !