ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਟ੍ਰੇਵਲ ਏਜੰਟ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਠੱਗੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ !

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਟ੍ਰੇਵਲ ਏਜੰਟ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਠੱਗੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ