ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ…

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ...