ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ…

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ...