ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ..ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਐ 43 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ !

ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ..ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਐ