ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ !

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ !