ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਖਨਉ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਖਨਉ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ