ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ 11 ਚੋਂ 8 ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਪਹਿਲਾ T-20 ਅੱਜ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ 11 ਚੋਂ 8 ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਪਹਿਲਾ T-20 ਅੱਜ