ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ…

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ