ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਫਰ

ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਫਰ