ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ, ਦੇਖੋ cctv ਵੀਡੀਓ

ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ, ਦੇਖੋ cctv ਵੀਡੀਓ