ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਫਾਹਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼..ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ..!

ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਫਾਹਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...