ਦੋ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ‘ਚ ਬਦਲੀ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ 'ਚ ਬਦਲੀ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ