ਦੇਖੋ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮਹੌਲ…

ਦੇਖੋ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮਹੌਲ...