ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ..ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ..ਪੁਲਿਸ